Search This Blog

Saturday, 10 December 2016

Dutch Water Towers


Way back in 2012 I had the pleasure of showing a group of Dutch visitors around the tower , a trip arranged by David Blackburn who knows a thing or two about water management from his days with the British Waterways Board.

They promised to send me, via David, and four years later a book about Dutch water towers and today it arrived:Water towers are common features in Holland, it being such a flat country.   Some are amazingly
ornate too.  I leave it to the Dutch to explain:

Handreiking Een toekomst voor watertorens 

Watertorens zijn boodschappers uit ons verleden. Zij maken deel uit van onze geschiedenis en met hun rijzige gestalte bepalen ze mede de identiteit van een dorp of een stad. De maatschappelijke aandacht voor dit gebouwde erfgoed groeit. 
Steeds meer watertorens verliezen hun oorspronkelijke functie. Ze hebben vaak alleen toekomst als ze een nieuwe economische bestemming krijgen, bijvoorbeeld als woning of kantoor. Dat stelt geheel andere eisen aan het gebouw. Denk aan extra daglicht, sanitaire voorzieningen en meer leefcomfort. Met kennis van zaken kan dit soort veranderingen op een goede manier worden vormgegeven, met respect voor de cultuurhistorische en architectonische waarden van het monument. Juist de karakteristieke kwaliteiten kunnen de toren in zijn nieuwe functie meerwaarde bieden.
Beschermen van bijzondere monumentenDe Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de taak om bijzondere monumenten te beschermen. Wij adviseren over nieuwe mogelijkheden voor oude gebouwen. Het herbestemmen van monumenten is één
van de grote opgaven voor de komende jaren. Restauratie én transformatie staan centraal in het werk van de RCE. En zijn ze gestart met de uitgave van een serie brochures over het herbestemmen en ontwikkelen van monumenten.

Een (nieuwe) toekomst voor watertorensEen toekomst voor watertorens geeft in kort bestek weer wat er komt kijken bij een succesvolle herbestemming van een watertoren. U vindt hierin onder meer onze visie en toetsingscriteria rond de herbestemming.
Voor gemeenten, monumentencommissies en beleidsmakers biedt de brochure handvatten voor het ontwikkelen van stimulerend eigen monumentenbeleid.
InspiratieEigenaren, architecten, gemeenteambtenaren en ontwikkelaars vinden in de brochure veel inspirerende voorbeelden en praktische tips. Natuurlijk blijven er ook vragen onbeantwoord. De RCE wenst u veel inspiratie en succes bij het aanpassen van de monumenten waarvoor u een bijzondere verantwoordelijkheid draagt.

No comments:

Post a Comment

Do please leave comments. If nothing else it shows that there is somebody out there.